PRIVATUMO POLITIKA

„VUPERTA, UAB“ gerbia kiekvieno vartotojo privatumą, todėl sukūrėme šias Privatumo politikos taisykles, kuriomis remdamiesi valdysime ir naudosime Jūsų mums suteiktą asmeninę informaciją. Prisijungdami ir naudodamiesi vuperta.lt, Jūs patvirtinate, kad su šiomis taisyklėmis susipažinote, jas suprantate ir sutinkate.

„VUPERTA, UAB“ pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties vartotojo atsakomybė.

Mes renkame asmeninę informaciją, taip pat siekdami pagerinti ir palengvinti, Jūsų, kaip vartotojo patirtį, naudojantis mūsų paslaugomis. Todėl mes galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais: informuojant Jus apie mūsų naujausias paslaugas ir pasiūlymus; administruojant Jūsų paskyrą; vykdant rinkodarinius tyrimus ir analizę; įvertinant Jūsų poreikius ir, atsižvelgiant į tai, suformuojant konkrečius pasiūlymus Jums; vykdant Jūsų užsakymą; atsakant į klientų užklausas; atsakant į Jūsų klausimus ir sprendžiant iškilusias problemas; vystant bei tobulinant vuperta.lt svetainę; rinkodaros tikslais.

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims Mes perleisime Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik tais būdais, kurie aprašyti šioje Privatumo politikoje.

Mes galime suteikti ribotą asmeninę informaciją trečiosioms šalims, su kuriomis bendradarbiaujame vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, pristatydami Jūsų užsakymą. Šioms trečiosioms šalims bus leidžiama naudoti tą Jūsų asmeninės informacijos dalį, kuri būtina teikiant atitinkamas, su mumis suderintas, paslaugas.

„VUPERTA, UAB“ niekada neparduos jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai.

„VUPERTA, UAB“ pasilieka teisę atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalauja įstatymai, arba pagrįstai įsitikinus, kad tokie veiksmai yra būtini teisiškai; taip pat siekiant apsaugoti „VUPERTA, UAB“ kompanijos, darbuotojų, klientų ar visuomenės teises bei nuosavybę, ar jų saugumui užtikrinti.

Asmens duomenų tvarkymo trukmė Mes saugosime ir naudosime Jūsų asmeninę informaciją tol, kol tai bus reikalinga, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, taip pat, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba išspręsti kilusius ginčus.

Asmens duomenų saugumas Mums labai svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes laikomės visuotinai priimtų asmens duomenų perdavimo bei saugojimo standartų. Deja, negalime garantuoti visiško Jūsų duomenų saugumo, nes, atsižvelgiant į šiandienines technologijas, joks duomenų perdavimo internetu ar elektroninėje laikmenoje metodas nėra 100% saugus. Jei turite kokių nors klausimų dėl vuperta.lt saugumo, galite susisiekti su mumis adresu IT@Vuperta.lt.

Pastebėjote klaidą?

Jeigu pastebėjote klaidą privatumo politikoje ar norėtumėte pasiūlyti atnaujinti tam tikrą skyrių - mes visad atviri pasiūlymams. Galite rašyti tiesiogiai į IT skyrių - IT@Vuperta.lt

Pranešti!